Soudní znalec

Okna, dveře, lehké obvodové pláště, prosklené stěny a střechy, stínící technika

Služby soudního znalce

Znalecké posudky pro soudní i mimosoudní řízení

  • logo JUSTICEZnalecké posudky pro soudní spory, jestliže znalecký posudek není zadán soudem,
    ale předkládá ho jeden z účastníků soudního řízení jako listinný důkaz.
  • Doložení znaleckého posudku si může od jednoho z účastníků řízení vyžádat soud.
  • Znalecké posudky pro mimosoudní spory

 

Prosím, stáhněte si objednávku

Prosím, stáhněte si formulář "Informace o nemovitosti, dodavatelsko - odběratelských vztazích a otázky znalci"

Místní šetření

- Individuální sjednání termínu

- V oboru prosklených konstrukcí, oken, dveří, LOP, skládaných plášťů, panelů, obkladů
  a stínící techniky je místní šetření nezbytné

- Pro místní šetření prosím připravte všechny podklady a informace, které k dané věci máte k dispozici:
  * Projektovou dokumentaci pro stavební povolení
  * Prováděcí dokumentaci
  * Nabídku a smlouvu
  * Zápisy ze stavebního deníku, případná ujednání
  * Předávací dokumentaci včetně
                   Prohlášení o vlastnostech
                   Návodu k obsluze a údržbě
                   Všech předávacích a reklamačních protokolů

- Při místním šetření může být podle potřeby sepsána prezenční listina

- V nezbytných případech je nutné provedení sond (zásah do konstrukce)

- Je možné, že bude nutné zadat tepelně-technické výpočty, zkoušky těsnosti,
  tyto práce jsou placeny zvlášť (napřímo)

- Při místním šetření mohu zjistit, že vypracování znaleckého posudku nemá smysl.
  V tomto případě si nechám zaplatit cenu za čas a cestu a po domluvě s objednatelem
  buď s prací končím, nebo sepisuji zápis v jiné formě než znalecký posudek.

 

 

Cena prací

Cena je sjednávána jako smluvní. Nejsem plátce DPH.


+420 602 220 971

zapotocky@znalec-okna.cz

Průhonická 219
252 42 Jesenice u Prahy

IČ:   144 74 018
Datová schránka z4cszgq

 

Volejte ve všední dny
od 8:30 hodin do 18:00 hodin.

Jestliže se momentálně neozývám,
je to proto, že mám jednání
nebo jsem na místním šetření.
V tomto případě Vás prosím
o trpělivost, vždy Vás zavolám zpět.